Privacy statement
Nutricia weet dat het voor u belangrijk is om te weten hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt. We onderkennen het belang van de bescherming van uw privacy. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Danone Nutricia Nederland B.V. en al haar dochterondernemingen (“Nutricia”) uw persoonsgegevens verzamelen en beheren. De verklaring bevat informatie over welke gegevens we verzamelen, hoe we die gebruiken, waarom we die nodig hebben en welke voordelen die voor u kunnen opleveren. Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen hebt via privacy.benelux@nutricia.com, of als u een verzoek wilt indienen dat betrekking heeft op uw rechten als betrokkene via nutriciavoorjou.nl/privacyrechten.

Uitgangspunten en onze commitment
Bij Nutricia zetten we ons in voor de bescherming van uw recht op privacy. We streven ernaar persoonsgegevens in ons bezit te beschermen, uw persoonsgegevens op een verantwoorde wijze te beheren en transparant te zijn in onze praktijken. Uw vertrouwen is ons heel wat waard. Daarom staan de volgende uitgangspunten bij ons centraal:

 • U bent niet verplicht om persoonsgegevens waar wij om vragen, te verstrekken. Als u er echter voor kiest ze niet aan ons door te geven, kunnen we bepaalde diensten of producten mogelijk niet aan u leveren;
 • We verzamelen en verwerken uw gegevens enkel voor de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden of voor specifieke doeleinden die we met u delen en/of waar u toestemming voor hebt gegeven;
 • We streven ernaar de hoeveelheid persoonsgegevens die we verzamelen, verwerken en gebruiken zoveel mogelijk te beperken;
 • Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens streven we ernaar die zo juist en actueel mogelijk te houden;
 • Indien door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor welk doeleinde dan ook en we niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, zullen we ons uiterste best doen om ze te wissen of te vernietigen of ervoor te zorgen dat ze niet langer tot welke persoon dan ook herleidbaar zijn.
 • Uw persoonsgegevens zullen niet op andere wijze dan beschreven in deze privacyverklaring worden gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt.
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
De persoonsgegevens die we verzamelen lopen uiteen al naargelang het doeleinde van de verzameling en het product dat, of de dienst die, we aan u leveren. In algemene zin kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens rechtstreeks bij u verzamelen:

 • Persoonlijke contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, fysieke adres en telefoonnummers;
 • Inloggegevens van accounts, zoals uw gebruikers-ID, e-mailgebruikersnaam en wachtwoord. Dit is nodig om een persoonlijk gebruikersaccount aan te maken voor een van onze onlinegemeenschappen;
 • Communicatie met ons die details kan omvatten van chatgesprekken, contacten via zorglijnen en/of contacten met de klantenservice;
 • Demografische informatie, zoals uw leeftijd, geslacht en leefstijl(voorkeuren). Bij ‘voorkeur’ kunt u bijvoorbeeld denken aan uw voorkeur voor bepaalde producten die we aanbieden, en uw interesse daarin;
 • Browsergeschiedenis, zoals bezochte pagina’s, datum van bezoek, locatie van bezoek en IP-adres;
 • Betaalinformatie voor aankopen in een van onze webshops. Bij betaalinformatie gaat het in de regel om uw factuurnaam, factuuradres en betaalgegevens zoals uw creditcardgegevens of bankrekeningnummer;
 • Informatie over uw gezondheid, wanneer u de zwangerschaps- en geboortekalender functionaliteit gebruikt op de website en gebruik maakt van uw persoonlijke account;
 • Informatie over uw kinderen, wanneer u dit vastlegt in uw persoonlijke account;
 • Informatie over andere personen, zoals persoonsgegevens van uw gezinsleden, voor zover u die informatie rechtstreeks aan ons verstrekt;
 • Scan-informatie wanneer producten met een QR-code worden gescand indien een account is aangemaakt;
 • Sociale-mediaprofielen;
We kunnen ook indirect persoonsgegevens over u verzamelen wanneer:

 • u via sociale-mediapagina’s, websites of apps content deelt met betrekking tot onze producten of als reactie op ons promotiemateriaal op sociale media; of
 • we persoonsgegevens over u te weten komen of verzamelen door kennis te nemen van informatie die via andere websites is verzameld (we kunnen bijvoorbeeld een advertentie op een website van een derde plaatsen en vervolgens, wanneer u die aanklikt, informatie ontvangen over u en andere bezoekers van die website, waarmee we het bereik en het succes van die advertentie kunnen meten).
Waarom verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens?
We verzamelen uw persoonsgegevens om u de beste online-ervaring en een hoogwaardige klantenservice te bieden. Meer in het bijzonder kunnen we uw persoonsgegevens verzamelen, houden, gebruiken en bekendmaken om:

Doeleinden Grondslag
Wij gebruiken uw persoonsgegeven om: De grondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:
uw betalingen te verwerken als u producten bij ons koopt, uw orderstatus aan u door te geven, uw vragen en verzoeken in behandeling te nemen en eventuele klachten af te handelen;
 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
 • Wettelijke verplichtingen
uw vragen te verwerken en te beantwoorden, of contact met u op te nemen om te reageren op uw vragen en/of verzoeken;
 • Gerechtvaardigd belang
onze producten, diensten, manier van communiceren en de functionaliteit van onze websites verder te ontwikkelen en te verbeteren;
 • Gerechtvaardigd belang
informatie aan u door te geven en uw aanmelding en/of inschrijving voor onze nieuwsbrief of andere vormen van communicatie te beheren;
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang
onze dagelijkse bedrijfsvoering te beheren in verband met uw
 • Uitvoering overeenkomst
deelname aan onze wedstrijden, sweepstakes of promotieactiviteiten, of uw verzoek;
 • Gerechtvaardigd belang
 • Wettelijke verplichtingen
de identiteit van personen die telefonisch, langs elektronische weg of anderszins contact met ons opnemen, te verifiëren;
 • Gerechtvaardigd belang
te voorzien in onze behoeften op het vlak van interne training en kwaliteitsborging;
 • Gerechtvaardigd belang
een goed beeld te krijgen van de interesses, wensen en veranderende behoeften van klanten om onze website en onze actuele producten en diensten te verbeteren en/of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • Gerechtvaardigd belang
om aan te geven hoeveel punten er zijn gespaard als onderdeel van het spaarprogramma ‘Nutrilon Scan en Spaar’. Deze punten worden verwerkt in uw persoonlijke account door een koppeling te maken tussen het ‘Nutricia voor jou’ account en ‘Nutrilon Scan en Spaar’;
 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
u als klant gepersonaliseerde producten en boodschappen, en tips over producten te kunnen bieden rechtstreeks, maar ook door campagnes via social media op basis van uw interesses en voorkeuren op basis van uw toestemming vastgelegd op onze websites en apps;
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming
interacties via onze social media kanalen mogelijk te maken, zoals hierna beschreven;
 • Gerechtvaardigd belang
onjuist gebruik, ongeautoriseerde toegang en fraude bij onze diensten en
 • Gerechtvaardigd belang
(web)winkel te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.
Ook kunnen we uw persoonsgegevens nodig hebben in verband met wettelijke verplichtingen of een contractuele relatie die we met u hebben. Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor bovengenoemde of andere doeleinden, brengen we u daar vóór of tijdens het verzamelen van op de hoogte. Voor zover van toepassing vragen we om uw toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens. Een eenmaal verleende toestemming voor verwerkingsactiviteiten kunt u te allen tijde weer intrekken.

E-mail
Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door Nutricia indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Nutricia, onder vermelding van “Privacy Nutricia Baby”, naar: privacy.benelux@nutricia.com.

Social Media
Nutricia gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in gesprek met klanten, gebruikers van Nutricia applicaties en bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Nutricia volgt hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spant Nutricia zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of daar proactief op in te gaan en individuele, en relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Nutricia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Nutricia (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Nutricia is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Nutricia via privacy.benelux@nutricia.com onder vermelding van “Privacy Nutricia Baby”.

Nutriciavoorjou webwinkel
De (web)winkel van Nutricia is speciaal bedoeld voor ouders van kleine kinderen en niet voor healthcare professionals en particulieren die in het kader van hun beroep of bedrijf van Nutricia producten of diensten willen afnemen. Wanneer u producten en/of diensten afneemt via de (web)winkel kan Nutricia op basis van de bestelhistorie, gebruik van de Nutricia website, Nutricia App en contact met het Nutricia contact center, of door middel van validatie en/of uitwisseling van bestelgegevens met haar wederverkopers nagaan of u als ouder aankopen doet of dat u aankopen doet in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf. Nutricia is hiertoe genoodzaakt om er voor te zorgen dat een minimale hoeveelheid van haar producten voor vaste klanten via de webshop beschikbaar is. Indien er naar de mening van Nutricia sprake is van het kopen in de (web)winkel van Nutricia in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan zal Nutricia u verwijzen naar het zakelijke verkoopkanaal.

Spaarprogramma Nutrilon Scan & Spaar
Met het Nutrilon Scan & Spaar programma, bieden we gebruikers van Nutrilon producten vanaf 6 maanden algemene voorwaarden, woonachtig in Nederland te mogelijkheid punten te sparen. Bij het bereiken van een bepaald aantal punten kunnen deze ingewisseld worden voor een beloning. Bij deelname worden uw persoonlijke gegevens zoals uw naam en email gegevens, en uw inloggegevens gebruikt om de gespaarde punten te koppelen aan uw account. Deze punten worden verwerkt in het ‘Nutricia voor jou’ account.

Uw rechten
U hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen. In onderstaand overzicht staat vermeld welke rechten dat zijn en wat ze voor u inhouden. U kunt uw rechten uitoefenen via nutriciavoorjou.nl/privacyrechten.

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of bij te werken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
Uw persoonsgegevens zijn overdraagbaar. Dit betekent dat ze elektronisch kunnen worden verplaatst, gekopieerd of doorgezonden. Dit recht geldt echter enkel wanneer:

 • de verwerking is gebaseerd op uw toestemming;
 • de verwerking plaatsvindt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verwerking plaatsvindt via geautomatiseerde procedés.
Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens
U hebt het recht ons te verzoeken om verwijdering van uw gegevens als:
 • uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld; of
 • u de eerder voor de verwerking van uw persoonsgegevens verleende toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking van die persoonsgegevens; of
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons ten behoeve van direct marketing; of
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons met het oog op gerechtvaardigde belangen van Nutricia (zoals de verbetering van de algemene gebruikerservaring op websites);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt; of
 • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd in verband met een of meer wettelijke vereisten.
 • We zullen redelijke maatregelen nemen om aan uw verzoek te voldoen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Indien door ons verzamelde persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor welk doeleinde dan ook en we niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, zullen we ons uiterste best doen om ze te wissen of vernietigen of ervoor te zorgen dat ze niet langer tot welke persoon dan ook herleidbaar zijn.
Het recht op beperking van de verwerking
U hebt recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens als:
 • de persoonsgegevens die we over u hebben naar uw mening onjuist zijn; of
 • de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, maar u de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking ervan in plaats van het wissen ervan; of
 • we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, maar u de gegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering; of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en in afwachting bent van het antwoord op de vraag of uw belangen in verband met dat bezwaar zwaarder wegen dan de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw gegevens.
Het recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken.
Hoe we uw persoonsgegevens beschermen
We begrijpen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk is. We doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verstoring en verlies en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging of verstrekking. We hebben een aantal beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn toegangscontroles, het gebruik van firewalls, de beveiliging van servers en de versleuteling van persoonsgegevens.
Het delen van uw persoonsgegevens
We delen uw persoonsgegevens alleen met filialen en organisaties die voldoende waarborgen bieden inzake uw persoonsgegevens, die deze gegevens beschermen en die op dezelfde of soortgelijke wijze als wij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving op privacygebied.

Uw persoonsgegevens zullen niet op andere wijze dan beschreven in deze privacyverklaring worden gedeeld, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt. We kunnen uw gegevens echter wel delen als de wet en/of overheidsinstanties dit vereisen.

Uw persoonsgegevens worden voor de beschreven doeleinden met de volgende derden gedeeld:

Organisatie Type data Doel
Facebook E-mail Addres Adverteren
Google E-mail Addres Adverteren
Nic Oud NAW gegevens Verzending goederen
Ingram Micro NAW gegevens Verzending goederen
Doc Data Payments NAW gegevens Verzending goederen
WSM Registratie gegevens Data opslag
Uniserv Registratie gegevens Data opslag
Family Services Registratie gegevens Data opslag
Crossing Minds CRM data, website data, media data en aankoopdata Data analyse
Portera NAW gegevens, scan-gegevens
Gegevens delen met het buitenland
Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt. Nutricia draagt er in dat geval zorg voor dat dergelijke grensoverschrijdende gegevensverwerking met passende waarborgen wordt omringd.

Deze waarborgen omvatten:
 • Door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Deze standaardcontractbepalingen bieden voldoende waarborgen om te voldoen aan de adequaatheids- en beveiligingsvereisten van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG); of
 • certificeringen waaruit blijkt dat derden buiten de EER persoonsgegevens verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de AVG. Deze certificeringen worden goedgekeurd door de Europese Commissie, een bevoegde toezichthoudende autoriteit of een bevoegde nationale accreditatie-instantie zoals bedoeld in de AVG.
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Voor bepaalde diensten en producten kunnen we uw persoonsgegevens geautomatiseerd verwerken. In de kern komt dit erop neer dat besluiten automatisch, d.w.z. zonder menselijke tussenkomst, worden genomen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om profielen op te stellen waarmee we uw gedrag op onze website of producten die interessant kunnen zijn voor u, kunnen voorspellen.

We stellen u er uiteraard van op de hoogte als we dergelijke methoden willen gaan toepassen en stellen u ook in de gelegenheid om daar vooraf bezwaar tegen te maken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via privacy.benelux@nutricia.com voor nadere informatie over dit type verwerking.
Cookies en andere technologieën
Ook kunnen we persoonsgegevens over u verzamelen via cookies en andere technologieën. Dit kan het geval zijn wanneer u onze sites of sites van derden bezoekt, onze online promoties bekijkt of gebruikmaakt van mobiele apps van ons of van derden, en het kan hierbij gaan om de volgende informatie:
 • informatie over uw browser en besturingssysteem;
 • het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt;
 • webpagina’s van ons die u bekijkt;
 • links die u aanklikt tijdens de interactie met onze diensten.
Zie voor meer informatie hierover onze cookieverklaring.
Contact
Voor vragen, opmerkingen of klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via privacy.benelux@nutricia.com onder vermelding van “Privacy Nutricia Baby”. U kunt ook contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via email: dpo.groupe@danone.com of per post: Data Protection Officer, Danone, 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France.

Nutricia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Laatste wijziging is geweest op 27 november 2023.